Những xe nào phải đăng ký kinh doanh vận tải?

Xe kinh doanh vận tải là gì? Những loại xe nào phải đăng ký kinh doanh vận tải?. Tham khảo thông tin chi tiết ngay dưới đây để có câu trả lời cụ thể nhé.

Những xe nào phải đăng ký kinh doanh vận tải

Xe kinh doanh vận tải là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 10/2020/NĐ-CP: Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.

Thông thường, để phân biệt với các loại xe không kinh doanh vận tải thì các loại xe kinh doanh vận tải đều phải được đăng ký, cấp phù hiệu, biển kiểm soát (biển số xe) có màu vàng và phải gắn thiết bị theo dõi hành trình (tùy trường hợp). Tuy nhiên cũng có một số đơn vị kinh doanh lại không thực hiện mà vẫn kinh doanh vận tải sinh lợi nhuận là vi phạm quy định pháp luật.

Theo Nghị định số 10/2020, có các loại hình xe kinh doanh vận tải sau:

– Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;

– Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định;

– Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;

– Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định;

– Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

Hiện nay việc xác định xe kinh doanh vận tải hay không có thể được xác định dựa trên các yếu tố như:

– Các hoạt động vận tải của xe có nhằm đem lại lợi nhuận hay không?

– Đơn vị có xe có tham gia điều hành, lái xe hay quyết định giá cước không?

– Đăng kiểm của xe có xác định là xe kinh doanh vận tải không?

Những xe nào phải đăng ký kinh doanh vận tải?

Đối với các phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, việc đăng ký và gắn phù hiệu là bắt buộc. Giấy phép kinh doanh vận tải cùng phù hiệu thể hiện cơ sở để xác định các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến chủ xe.

Việc sử dụng ô tô để vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa nhằm mục đích tạo lợi nhuận đều thuộc phạm vi của xe kinh doanh, bất kể tần suất sửn dụng ít hay nhiều, tất cả đều nằm trong phạm vi phải đăng ký kinh doanh theo quy định.

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 10/2020/NĐ-CP: Kinh doanh vận tải bằng xe ôtô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.

Bên cạnh đó, điều kiện sử dụng ô tô cho mục đích kinh doanh vận tải cũng đã được quy định tại Khoản 1, Điều 67 của Luật Giao thông đường bộ 2008.

Quy định: xe kinh doanh vận tải phải đổi biển vàng trước ngày 31/12/2021

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Thông tư 58/2020/TT-BCA, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải phải thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021.

Theo quy định, biển số vàng được áp dụng cho các loại xe sau: Xe chở khách theo tuyến cố định; xe buýt theo tuyến cố định; xe taxi; xe chở khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định; xe chở khách du lịch. Đây cũng chính là các phương tiện buộc phải đăng ký kinh doanh vận tải theo quy định.

Trên là các thông tin về xe kinh doanh vận tải và những loại xe nào phải đăng ký kinh doanh vận tải. Việc đăng ký xe kinh doanh vận tải là bắt buộc và mang ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo sự hiệu quả của quá trình vận hành và sử dụng phương tiện. Qua đó, việc quản lý các hoạt động vận tải cũng trở nên hiệu quả hơn, và ngày càng dễ dàng hơn. Đồng thời, việc tuân thủ quy trình đăng ký theo đúng trình tự và thủ tục pháp luật giúp đảm bảo các nhà kinh doanh vận tải có được các quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.