Làm phù hiệu xe tải

Theo nghị định 86/2014/NĐ-CP của chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải thì tất cả các dòng xe tải đều phải lắp hộp đen định vị hợp…
Xem thêm

Làm phù hiệu xe container

Theo nghị định 86/2014/NĐ-CP của chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, từ 1/7/2015 tất cả các xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc…
Xem thêm

Làm phù hiệu xe hợp đồng

Theo nghị định 86/2014/NĐ-CP của chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải thì từ 1/7/2015 tất cả các xe kinh doanh chở hành khách như:…
Xem thêm