Làm phù hiệu xe hợp đồng

Theo nghị định 86/2014/NĐ-CP của chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải thì từ 1/7/2015 tất cả các xe kinh doanh chở hành khách như:…
Xem thêm

Làm phù hiệu xe container

Theo nghị định 86/2014/NĐ-CP của chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, từ 1/7/2015 tất cả các xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc…
Xem thêm

Làm phù hiệu xe tải

Theo nghị định 86/2014/NĐ-CP của chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải thì tất cả các dòng xe tải đều phải lắp hộp đen định vị hợp…
Xem thêm